Obsluha elektrovozíku

16 900,00 

Zvolte si termín a počet osob


Potřebujte své řidičské dovednosti posunout zase o krok dále a rozšířit tak možnost uplatnění v zaměstnání?
V našem akreditovaném kurzu se naučíte ovládat Elektrovozík (vysokozdvyžný, volantový do 5 tun), dodržování bezpečnosti, technické znalosti,  pravidla silničního provozu  a další nezbytné úkony.

Kurz je akreditovaný MŠMT.

Harmonogram výuky:

  • Poučení  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Nauka o konstrukci
  • Pravidla silničního provozu
  • Mimořádné události (nehody)
  • Nauka o provozu
  • Praktická cvičení

Délka:
26 hodin teorie a 15 hodin odborné praxe

Forma studia:
prezenční/denní

Způsob ukončení studia:
Závěrečná zkouška před zkušební komisí
Získání osvědčení o rekvalifikaci a průkaz VZV

Vstupní předpoklady:
základní vzdělání, věk 18 let, zdravotní způsobilost