Český jazyk pro cizince – základní (Akreditovaný kurz)

Cílem kurzu Český jazyk pro cizince – základní,  je naučit studenty komunikovat v základních životních situacích, v základních situacích v zaměstnání, na úřadech. Po absolvování kurzu budou absolventi rozumět frekventovaným základním výrazům a základním frázím, jež odpovídají konkrétním potřebám, a budou umět tyto výrazy a fráze používat.

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT (č.j. MSMT-16663/2022-5) na základě §108 zákona č.435/2004  Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.176/2009 Sb., a v souladu s §108  odst. 3 zákona o zaměstnanosti a §67 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Lektor/ka: Mgr. Bc. Eva Gratzlová

11 500,00 

Zvolte si termín a počet osob


Kurz je určen zejména cizincům, kteří potřebují český jazyk pro získání pozice na pracovním trhu.

Přihlásit se mohou všichni zájemci s žádnou nebo nízkou znalostí českého jazyka.

Při splnění všech předepsaných podmínek může být kurz až ze 100% uhrazen místním Úřadem práce.

Kurz je určen i pro samoplátce.
60 hodin prezenční výuky v Karlových Varech

V ceně kurzu jsou zahrnuty základní učebnice, interní výukové materiály,  závěrečná zkouška a osvědčení o rekvalifikaci.

Rozsah: 60 hodin prezenční výuky

 • výslovnost
 • slovní zásoba
 • čtení
 • psaní
 • základy gramatiky

Témata

 • Osobní údaje, rodina
 • Bydlení
 • Stravování
 • Denní režim
 • Volný čas
 • Práce
 • Péče o zdraví, zdravotní pojištění
 • Nakupování a služby
 • Cestování
 • Vzdělávání
 • Styk s úřady
 • Styk s policií a složkami záchranného systému
 • Okolní prostředí a příroda
 • Kontakt s majoritní společností
 • Způsob ukončení
 • Závěrečná ústní a písemná zkouška

Výstup

 • Osvědčení o absolvování kurzu
Místo konání

Lektor

Eva Gratzlová

Výuka

Prezenční

Platba z dotace

Kurz je možné financovat z dotace Úřadu práce

Akreditace

ANO