Základy databázového jazyka SQL

Pronikněte do tajů jazyka mnoha databázových systémů. Znalost SQL je jedním ze základních stavebních kamenů při tvorbě webových stránek, správě firemních dat, statistik a mnohých dalších digitálních činností.

Získáte pevný základ pro další poznávání pokročilých funkcí SQL

Jsem v kurzu ( Více informací na stránkách MPSV )

Lektor/ka: Eduard Gratzl

8 990,00 

Zvolte si termín a počet osob
Nemáme vypsaný termín, ale to nevadí. Poptejte nový a my se Vám ozveme.

Jaké jsou vtupní předpoklady?

Nejsou třeba žádné předchozí znalosti a zkušenosti s SQL jazykem

Jak výuka probíhá?

Typ kurzu: prezenční
Místo: Karlovy Vary – Stará Role
Časová dotace: celkem 20 výukových hodin (45 minut) – 4 dny

Co všechno se na kurzu dozvíte?

 • Úvod do databází a SQL
  • Co jsou databáze?
  • Role SQL v databázovém managementu
  • Struktura SQL dotazů
 • Základní struktury databází
  • Tabulky
  • Sloupce
  • Řádky d. Klíče (primární, cizí)
 • Základní typy dat v SQL
  • Celá čísla
  • Desetinná čísla
  • Řetězce
  • Datum a čas
  • Boolean
 • Základní SQL příkazy
  • SELECT – výběr dat
  • INSERT – vkládání dat
  • UPDATE – aktualizace dat
  • DELETE – mazání dat
 • Podmínky a operátory
  • WHERE klauzule
  • Porovnávací operátory (>, <, =, !=)
  • Logické operátory (AND, OR, NOT)
 • Řazení a omezení výsledků
  • ORDER BY klauzule
  • LIMIT a OFFSET
 • Agregační funkce
  • COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
  • GROUP BY klauzule
  • HAVING klauzule
 • Spojování tabulek
  • INNER JOIN
  • LEFT JOIN
  • RIGHT JOIN
 • Poddotazy
  • Vnořené dotazy
  • EXISTS a NOT EXISTS
 • Transakce a závěr
  • Co jsou transakce?
  • COMMIT a ROLLBACK
 • Praktické cvičení:
  • Tvorba relační databáze
  • Nácvik dotazů pro získání, aktualizaci a mazání dat
  • Nácvik spojení mezi dvěma tabulkami
  • Použijí agregační funkce a poddotazy
Lektor

Eduard Gratzl

Místo konání

Výuka

Prezenční

Platba z dotace

Kurz je možné financovat z projektu MPSV – Jsem v kurzu

Mohlo by se Vám líbit…